Reference

Tento kompaktní drtič používáme již několik týdnů, a už teď se ukazuje jako nezbytný. Modelem „Lupetto 1000“ jsou asfaltové kry drceny s vysokým hodinovým výkonem přímo na místě; máme zde velké množství nahromaděného materiálu a k využití potřebujeme veškerou produktivní kapacitu stroje 120 tun za hodinu. Diverzifikované možnosti použití stroje Cams budou samozřejmě využity pro další aplikace drcení. Budeme zacházet s inertním materiálem, sutinami a dalšími materiály z demolic, přičemž plně využijeme všestrannost tohoto kompaktního modelu.

Mr. Claudio Fulda, Impresa Bramerini Francesco – Costruzioni Magazine, April 2018

Od roku 2003 vyrábíme konglomeráty z recyklovaného mletého materiálu. Proto jsme potřebovali kvalitní konečný produkt. Po vyzkoušení různých technologií jsme si nedávno vybrali Centauro 100/32. Na chvíli jsme si model pronajali a byli jsme ohromeni. Díky mobilitě je systém velmi univerzální, protože jej lze přesouvat na místě pro použití při různých aplikacích. Stroj nám vyhovuje co se týče produktivity i spotřeby.

Giuseppe Sabbadin, legal representative of Salima – Le Strade magazine, March 2015

CAMS je provozován týmem vášnivých a vysoce specializovaných odborníků, kteří se o nás starají s velkou péčí a pozorností. Společně jsme vyhodnotili naše potřeby, abychom zajistili, že si vybereme správnou velikost stroje.

Roberto Montebelli, Eco-Frantumazioni Srl – Recykling magazine, březen 2014

Výrobní cíl, který společnost Pavimental již nějakou dobu úspěšně sleduje, je recyklace mletého asfaltu. Pro optimalizaci procesu recyklace proséváme materiál přes síta menší než 40. Díky novému mobilnímu systému Centauro 100/32 dokážeme vyrobit granulometrii 0,08 pro písek a 8-17 pro jemný granulát, což je nezbytné, protože mletý materiál musí odpovídat specifické zrnitosti nové směsi s primárními materiály. Nákup tohoto nového systému byl důležitý, protože v současné době používáme v našich směsích asi 10/15 % mletého materiálu získaného z asfaltu. Protože je tento materiál široce dostupný, v současné době posuzujeme možnost vytváření směsí obsahujících vyšší procenta tohoto materialu. Tento stroj nabízí dlouhodobé výhody, protože pomocí konvenčních třídicích a drticích systémů určených pro všeobecné použití, musí být k získání této velikosti, materiál zpracován dvakrát, což má za následek snížení produktivity s dopady na náklady celého procesu recyklace. Proto jsme hledali řešení, které by učinilo proces přípravy materiálu plynulejším a efektivnějším. Nový mobilní stroj nám jistě pomohl dosáhnout tohoto cíle. Při použití směsi bouraného a mletého materiálu dokáže systém v současné době zpracovat více než 110 tun / hodinu, ale v prvních testech prováděných s použitím pouze mletého materiálu byla dosažená hodnota 180 tun / hodinu. Této úrovně produktivity, ve vztahu k výkonu a rychlosti montáže, je dosaženo navzdory kompaktní velikosti systému. Mezi další aspekty, které nás zaujaly, patří výrazně snížená spotřeba naftového motoru a nízká hladina hluku.

Alessandro Ciuffa and Fausto Mammanco from Pavimental – STRADE & AUTOSTRADE magazine, June 2012

Nejlepší produkty

UTM 1500 BOMBER

Mobilní drtič na drcení a recyklaci kameniva, stavebních a jiných materiálů. Velmi kompaktní zařízení s produktivitou až 180 tun za hodinu (závisí na zpracovaném materiálu). Ideální pro velké pracovní vytížení.

UTM 1500 kombinuje velkou sílu a malé přepravní rozměry, je ideálním řešením pro zpracování materiálů přímo na místě.

CENTAURO 100/32

Centauro kombinuje funkce drtiče, magnetického separátoru kovů a třídiče v jediném zařízení. Je ideálním řešením pro recyklaci kameniva, suti a odpadu ze stavebních a demoličních prací, bouraného a frézovaného asfaltu, průmyslových odpadů.